top of page

Info

Administrasjonen

 

Åpningstid: Hverdager 08.00 - 15.30

Mai til september 08.00-15.00

 

Tlf: 72 54 45 00

 

Styrer: Kristin Svendsen. Tlf 72 54 45 02

Økonomikonsulent: Helene Digre. Tlf 72 54 45 04

Vaktmester: Morten Elshaug. Tlf 72 54 45 35

 


 

Sykehjem

 

Avdelingsleder ved post I, post II og bofellesskapet

 Therese Solbakken . Tlf 72 54 45 26

BMO består av:

 

  • To sykehjemsavdelinger

       Post I - med 13 plasser og Post II - med 17 plasser

 

  • Bofellesskap med 7 plasser for fysisk friske personer med demens.

 

  • 7 omsorgsboliger i bygg C, andre etasje.

 

  • Et dagsenter for 10 hjemmeboende brukere

Kontaktinformasjon

 

Post I  : 72 54 45 10

Post II : 72 54 45 20

Bofellesskapet : 72 54 45 30

 

Hjemmeside: www.bakklandetomsorgsenter.no

Epost-adresse: bakklandet-omss@trondheim.kommune.no

 

Besøk Facebook-sida vår

 

Postadresse:

Bakklandet Menighets Omsorgsenter

Aasmund Vinjes gt. 2

7015 Trondheim

 

Brukerråd / Arbeidsutvalg ( AU ) : Kontaktinformasjon finner du på oppslagstavla i hall, på sykehjemsavdelingene og bofellesskapet.

 

Post blir oppbevart på vaktrommene. Ta kontakt med personalet ved besøk. 

Styret

 

BMO har eget styre, med representanter fra

menigheten ( 4 stk.),

fra kommunen ( 1 stk.),

fra pårørende ( 1 stk.)

og ansatte ( 2 stk.).

 

Styreleder heter Torsten Hanssen

 

Sykehjemslege

 

BMO har en fast sykehjemslege som har legevisitt på onsdager. Legen er også tilgjengelig for henvendelser fra pårørende etter avtale. 

Rosenborg Kapell

 

Rosenborg kapell ligger i sokkeletasjen i bygg A. Hovedinngang mot Rosenborg idrettshall. Beboerne får tilbud om gudstjeneste en gang hver måned, samt ved høytider rundt påske og jul.

Menigheten gir også tilbud om sangstund i Hagestua og gudstjeneste i Rosenborg kapell, se oversikt i

aktivitetsprogrammet vårt. Sogneprest fra Bakklandet  Lademoen menighet står i disposisjon for samtale hvis beboer ønsker dette. Dersom du tilhører et annet trossamfunn , kan du få hjelp til å tilkalle egen sjelesørger. 

Utleie av lokaler

 

Vi har gode lokaler til utleie for å feire bursdager, selskap og andre merkedager.

Hagestua kan ta opptil 60-80 personer, mens kantina er beregnet for 30-40 personer.

Ta kontakt med administrasjonen for avtale og pris. Bilder av lokaler finner du under "Utleie" i toppmenyen.

bottom of page