top of page

Info

Administrasjonen

 

Åpningstid: Hverdager 08.00 - 15.30

Mai til september 08.00-15.00

 

Tlf: 72 54 45 00

 

Styrer: Kristin Svendsen. Tlf 72 54 45 02

Økonomikonsulent: Helene Digre. Tlf 72 54 45 04

Vaktmester: Morten Elshaug. Tlf 72 54 45 35

 


 

Sykehjem

 

Avdelingsleder post II og dagsenteret 

Therese Solbakken. Tlf 72 54 45 26

 

Avdelingsleder post I og Bofellesskapet:

Silje Andersen. Tlf 72 54 45 13

 

BMO består av:

 

  • To sykehjemsavdelinger

       Post I - med 13 plasser og Post II - med 17 plasser

 

  • Bofellesskap med 7 plasser for fysisk friske personer med demens.

 

  • 7 omsorgsboliger i bygg C, andre etasje.

 

  • Et dagsenter for 10 hjemmeboende brukere

Kontaktinformasjon

 

Post I  : 72 54 45 10

Post II : 72 54 45 20

Bofellesskapet : 72 54 45 30

 

Hjemmeside: www.bakklandetomsorgsenter.no

Epost-adresse: bakklandet-omss@trondheim.kommune.no

 

Facebook-adresse: http://bit.do/BMOtrondheim

 

Postadresse:

Bakklandet Menighets Omsorgsenter

Aasmund Vinjes gt. 2

7015 Trondheim

 

Brukerråd / Arbeidsutvalg ( AU ) : Kontaktinformasjon finner du på oppslagstavla i hall, på sykehjemsavdelingene og bofellesskapet.

 

Post blir oppbevart på vaktrommene. Ta kontakt med personalet ved besøk. 

Styret

 

BMO har eget styre, med representanter fra

menigheten ( 4 stk.),

fra kommunen ( 1 stk.),

fra pårørende ( 1 stk.)

og ansatte ( 2 stk.).

 

Styreleder heter Torsten Hanssen

 

Sykehjemslege

 

BMO har en fast sykehjemslege som har legevisitt på onsdager og fredager. Legen er også tilgjengelig for henvendelser fra pårørende etter avtale. 

Rosenborg Kapell

 

Rosenborg kapell ligger i sokkeletasjen i bygg A. Hovedinngang mot Rosenborg idrettshall. Beboerne får tilbud om gudstjeneste en gang hver måned, samt ved høytider rundt påske og jul.

Menigheten gir også tilbud om sangstund i Hagestua hver 14.dag. Sogneprest Hilde Rosenkrantz er tilknyttet BMO og står i disposisjon for samtale. Dersom du tilhører et annet trossamfunn, kan du få hjelp til å tilkalle egen sjelesørger. 

Utleie av lokaler

 

Vi har gode lokaler til utleie for å feire bursdager, selskap og andre merkedager.

Hagestua kan ta opptil 60-80 personer, mens kantina er beregnet for 30-40 personer.

Ta kontakt med administrasjonen for avtale og pris. Bilder av lokaler finner du under "Utleie" i toppmenyen.

bottom of page