top of page

Serviceerklæring

Hva kan vi tilby deg som beboer ved BMO?

 

TRYGGHET: Vårt fremste mål er at du skal føle deg trygg hos oss. Vi vil ta vare på deg når du trenger hjelp- fysisk, psykisk eller åndelig.

 

MEDISINER: I samarbeid med sykehjemslegen og vårt kvalifiserte personale,vil vi gjøre vårt ytterste  for å redusere dine helsemessige plager og sørge for at du får de medisiner du trenger under oppholdet.

Vi har også muligheten til å tilby intravenøs behandling store deler av døgnet. 

 

LEGE OG TANNPLEIE: Vi har en faglig dyktig stab med kompetente fagpersoner. Vår tilsynslege er spesiallist i allmennmedisin. Blir du akutt syk utenom hans vakter ved BMO, kontaktes legevaken ved St.Olavs Hospital umiddelbart. Du kan føle deg trygg på at du får den hjelp du har behov for når du trenger den. Sykehjemslegen kommer hver onsdag og fredag. Pårørende har også mulighet til å snakke med legen ved avtale. Én gang i året foretas en grundigere kontroll av din helse  (årskontroll). Det gis tilbud om gratis tannhelsetjenester ved Lade Tannklinikk. Behandling hos privat tannlege, betales selv.

 

BOFELLESSKAP/SYKEHJEM: I vårt bofelleskap for demente, må du være funksjonsfrisk i den grad at du må kunne bevege deg selv, eventuelt ved bruk av gå-hjelpemidler. Den som gies et opphold her, må kunne nyttigjøre seg bofelleskapets tilbud. Dersom en beboer ikke lenger er i stand til å nyttiggjøre seg tilbudet ved bofelleskapet, blir beboeren flyttet til annet tilbud, eventuelt ved vårt ordinere sykehjem.

Dersom din diagnose er uklar når du flytter inn, vil vi sørge for faglig bistand til å finne ut av dette.

 

SELVBESTEMMELSE: Du kan selv bestemme hvordan du vil at personalet skal hjelpe deg, når du ønsker å stå opp om morgenen, og når du ønsker å gå til sengs om kvelden. Hvilke klær du skal ha på deg er ditt valg.

 

RESPEKT: At vi skal behandle våre beboere med respekt, er en selvfølge, og vi vil, så langt det går, ivareta kulturelle, sosiale og religiøse behov.

Ønsker du å bli tiltalt med ditt fornavn, eller vil du foretrekke at vi henvender oss til deg med etternavn?

 

PRIMÆRKONTAKT: Alle beboere ved BMO får oppnevnt en fast primærkontakt. Oppslag om hvem dette er, henger på hvert rom. Primærkontakten har ansvar for deg som beboer og er behjelpelig med å besvare alle spørsmål.

 

VAKTSKIFTER: BMO har faste rutiner som vaktskifter o.l. men vi bestreber oss på at dette ikke skal ha noen stor innvirkning på hverdagen din.

 

VASK AV TØY: Du vil få vasket ditt private tøy på avdelingen. Det må være merket med ditt navn og institusjonens nummer-720. Vi er ikke ansvarlig for umerket tøy. Tøyet må være lettstelt, og tåle maskinvask. Vil du gjerne ha på deg et ekstra lekkert plagg som må vaskes for hånd, må dine pårørende påta seg dette.

 

TOALETTARTIKLER: Vi vil sørge for at du har alt du trenger i det daglige, men toalettartikler som deodorant, tannkrem, etterbarberingsvann etc. må du holde selv.

 

MÅLTIDER: BMO kan tilby minimum fire hovedmåltid i døgnet - frokost, lunsjmåltid, middagsmat og kveldsmat, i tillegg kan du få tilbud om både nattmat eller morgenmat.

Dersom du ønsker frokost på sengen og/eller middag senere på dagen enn det faste middagstidspunktet, gir du beskjed til personalet. De vil da hjelpe deg med å få dine ønsker oppfylt.

Personalet tar ansvar for beboere som av ernæringsmessige årsaker trenger spesiell oppfølging.

 

MAT: Maten på BMO kommer fra Trondheim kommunes produksjonskjøkken. Det er tilbud om valgfri meny.

 

TELEFON: Du oppfordres til å benytte mobiltelefon. Kostnader i forbindelse med etablering og flytting av privat telefon og abonnement må dekkes av bruker selv. Dette gjelder også ved intern flytting til annet rom.

 

HØREAPPARAT: Du må selv dekke kostnadene til batterier.

BESØK: Besøk kan du motta hele dagen, vi har ikke noe som heter visittid. Når du har lyst til å besøke slekt og venner utenfor huset, gå i teater, på konsert og lignende, vil vi hjelpe deg med å få dette til. Vi beklager at vi ikke alltid kan tilby deg følge i slike sammenhenger.

 

FEIRING AV MERKEDAGER: Du må gjerne invitere venner og familie på besøk for å feire merkedager slik som du er vant til. Vi har store, gode fellesrom hvor det det er god plass til denne type feiringer.

 

OPPBEVARING AV PENGER/VERDISAKER: Avdelingsleder kan ta vare på et begrenset kontant beløp oppbevart i en safe. Det er ønskelig at du låser inn dine personlige eiendeler på ditt rom. Sykehjemmet er ikke ansvarlig for penger/verdisaker som ikke ligger i vår safe.

 

ERSTATNINGSANSVAR: Det anbefales at du tegner en egen «hjemforsikring» når du kommer på sykehjemmet. Beboeren har eget ansvar for verdifulle gjenstander, penger, smykker, briller, høreapparat etc. Forsikringen bør derfor dekke egne eiendeler og rettslig erstatningsansvar overfor tredjeperson.

 

 

PÅRØRENDE: BMO ønsker et nært forhold også til dine pårørende, for å kunne yte enda bedre service ovenfor deg. Du og dine pårørende skal hele tiden informeres og taes med på råd når det gjelder forhold som berører deg - undersøkelser, medisinering, endringer i ytre forhold eller om hvordan du ønsker å ha det. 

Vi håper at som pårørende kan bidra med:

 

  1. -Kjøpe inn/ skaffe til veie nye klær, dersom noe mangler, samt merke klær med navn og institusjonsnummer.

  2. -Rydde i klesskap, evt. skifte sommer-/vintergarderobe.

  3. -Pynte på rommet til høytider

  4. -Være behjelpelig med å følge din nærmeste til undersøkelser ved f.eks tannlege og sykehus.

 

Vi har faste møter med pårørende to ganger i året.

 

 

 

KLAGER: Dersom du eller din pårørende opplever mangler ved våre tjenester, ber vi om at eventuelle klager blir fremsatt, og ledelsen vil deretter følge opp saken.

 

-Velkommen

bottom of page